PG Slots AKTYWNOŚCI » XY-Sensing
AKTYWNOŚCI

Nasza działalność badawczo-rozwojowa została zaprezentowana na licznych konferencjach międzynarodowych z zakresu technik radarowych i przetwarzania sygnałów.

26.03.2024 r. – w siedzibie Wojskowych Zakładów Łączności Nr 1 S.A. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Politechniki Warszawskiej Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, Instytutu Systemów Elektronicznych, Spółki XYsensing oraz Biura C4 PGZ S.A.

Firma XY-Sensing ma przyjemność uczestniczyć w projekcie „Responsive Electronic Attack for Cooperation Tasks II (REACT II)” finansowanym przez Europejski Fundusz Obronny.

REACT II zintensyfikuje wysiłki sektora obronnego UE w celu wypełnienia istniejących luk w UE Airborne Electronic Attack (AEA).

 

W kontekście szybko zmieniającego się pola walki elektronicznej i biorąc pod uwagę aktualne braki w zdolnościach wojskowych państw członkowskich UE w obszarze Airborne Electronic Attack (AEA), REACT II przyniesie wszystkie poczynione postępy i wnioski wyciągnięte z REACT I (finansowany w ramach EDIDP-2019). Rozwiązanie systemowe REACT II będzie zdolne do zagłuszania w konfiguracjach Escort, Stand-Off i Stand-In, oraz realizacji działań dowodzenia i kontroli nad walką radioelektroniczną i w cyberprzestrzeni, ostatecznie poprawiające niezawodność i bezpieczeństwo operacji.

XY-Sensing ma przyjemność uczestniczyć w projekcie “Technology Innovation for Radar European SYstem ApplicationS (TIRESYAS)" finansowanym przez Europejski Fundusz Obronny.

TIRESYAS będzie przeciwdziałał pojawiającym się zagrożeniom między innymi ze strony pocisków hipersonicznych poprzez zwiększenie odporności i niezawodności sensorów.

Projekt TIRESYAS ma na celu przeciwdziałanie pojawiającym się zagrożeniom poprzez zwiększenie odporności czujników. Wzmacniając współpracę rozpoczętą w ramach projektu ARTURO (Advanced Radar Technologies in eURope), TIRESYAS będzie prowadzić nowe działania badawcze, w tym nowe podejścia do nadzoru radarowego i śledzenia celów za pomocą innowacyjnych algorytmów zdolnych do łączenia różnych architektur radarowych, oraz będzie dalej dążyć do w pełni cyfrowego i wielofunkcyjnego/wielodomenowego/wieloplatformowego systemu radarowego.

Prezentujemy nasze najnowsze technologie w SINANO Institute!

2 grudnia 2022r. odbyło się spotkanie w SINANO (European Academic and Scientific Association for Nanoelectronics) Institute na którym czołowe europejskie firmy zaprezentowały najnowsze rozwiązania w dziedzinie mikro- i nanoelektroniki.

Piszą o nas!
Publikacja nt. XY-DemoRad w katalogu Badania-Innowacje-Technologie 2022

Katalog „Badania Innowacje Technologie 2022” to kolejna edycja publikacji, prezentuje ofertę technologiczną Politechniki Warszawskiej.

XY-Sensing publikuje nowe wyniki badań

M. Wielgo, D. Gromek, P. Samczyński, K. Stasiak, M. Gaweł, “Low-Cost High-Resolution SAR Imaging on Drone with Mechanical Antenna Stabilization,” 2022 23th International Radar Symposium (IRS), Gdańsk, Poland, 2022, pp. 83-86.

XY-Sensing ma przyjemność uczestniczyć w projekcie „Advanced Radar Technology in eURope” (ARTURO) finansowanym przez Europejski Fundusz Obronny.

ARTURO dostarczy rozwiązania, które spełnią przyszłe potrzeby operacyjne, bazując na nowych technologiach z zakresu zaawansowanych technologii radarowych w Europie.

Projekt “Advanced Radar Technology in eUROpe” (ARTURO) scali obecne rozwiązania, pojawiające się koncepcje i trendy w radiolokacji, dogłębną analizę wymagań operacyjnych i współczesną ewolucję zagrożeń w różnych scenariuszach zastosowania militarnego. Projekt dostarczy rozwiązania, które spełnią przyszłe potrzeby operacyjne, bazując na nowych technologiach z zakresu zaawansowanych technologii radarowych w Europie.

XY-Sensing na XXX Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego (MSPO)

6 – 9.09.2022

 Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska!

XY-Sensing na Microwave and Radar Week 2022

W ramach 10 edycji Microwave and Radar Week odbywa się dwa wydarzenia:
24 edycja International Microwave and Radar Conference (MIKON – 2022) i International Radar Symposium (IRS – 2022).

Zapraszamy do wzięcia udziału i odwiedzenia naszego stoiska!

Publikacja nt. XY-Sensing w katalogu Badania-Innowacje-Technologie 2022

Katalog „Badania Innowacje Technologie 2022” prezentuje ofertę technologiczną Politechniki Warszawskiej.

Portal internetowy Poland Daily 24 pisze o naszym produkcie XY-DemoSAR

Portal internetowy Poland Daily 24 wskazuje zalety XY-DemoSAR w stosunku do konkurencji: urządzenie waży zaledwie 0,5 kilograma, ma niski pobór mocy i może pracować niezależnie od panujących warunków pogodowych, pory dnia czy nocy.

Portal branżowy Evertiq pisze o naszym produkcie XY-DemoSAR

Portal branżowy Evertiq (Electronics Vertical Intelligence) skupiający się na wydarzeniach w przemyśle elektronicznym wyznacza XY-DemoSAR do obserwacji otoczenia, wykrywaniu nieautoryzowanych maszyn i obiektów oraz nielegalnych działań, a także zagrożeń naturalnych.

Serwis informacyjny Nauka w Polsce pisze o naszym produkcie XY-DemoSAR

Serwis informacyjny Nauka w Polsce we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki opublikował artykuł poświęcony XY-DemoSAR. Radar został uznany za perfekcyjnie nadający się do obserwacji otoczenia, wykrywaniu nieautoryzowanych maszyn i obiektów oraz nielegalnych działań, a także zagrożeń naturalnych.

Portal internetowy Onet pisze o naszym produkcie XY-DemoSAR

Portal internetowy Onet proponuje zastąpić stosowane powszechnie systemy optyczne ultranowoczesnym radarem XY-DemoSAR. Parametry radaru doskonale nadają się do zastosowań na małych dronach. Radar ma duży potencjał zastosowania w monitorowaniu obszaru pod względem bezpieczeństwa np. przez służby graniczne, policję, straż pożarną.

Prestiżowe czasopismo The First News pisze o naszym produkcie XY-DemoSAR

Miniaturowy radar XY-DemoSAR służy do obserwacji otoczenia i doskonale się nadaje do monitorowania obszaru pod względem bezpieczeństwa, wykrywania i śledzenia nieautoryzowanych dronów i samochodów, w kartografii, stanu dróg lądowych, linii energetycznych.

XY-Sensing na XXIX Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego (MSPO)

MSPO stanowi miejsce spotkań potentatów światowego przemysłu obronnego. W salonie wzięło udział 400 firm z 27 krajów. Wystawa się odbyła pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Zgłoszenie przez Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej produktu XY-SAR Sensor do nagrody Defender na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego (MSPO), Kielce, wrzesień 2021

Konkurs STARTUJ Z MAZOWSZA

Konkurs dla startupów „Startuj z Mazowsza” to działanie Urządu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i realizowane przez Youth Business Poland.

Nagroda Główna Politechniki Warszawskiej dla XY-Sensing sp. z o.o. w ramach konkursu STARTUJ Z MAZOWSZA. Do finału konkursu zakwalifikowanych zostało 11 najlepszych startupów z 55 biorących udział w konkursie i wśród nich XY-Sensing.

Publikacja nt. XY-Sensing w katalogu Badania-Innowacje-Technologie 2022

Katalog „Badania Innowacje Technologie 2022” prezentuje ofertę technologiczną Politechniki Warszawskiej.

XY-Sensing na 2021 CIE International Conference on Radar

Konferencja odbyła się w dn. 15 – 19 grudnia 2021 w mieście Haikou Hainan, China

Maciej Wielgo, Damian Gromek, Piotr Samczyński, Krzysztof Stasiak, Karol Abratkiewicz, Marek Gaweł, „Low- Cost High-Resolution SAR Imaging on Drone“, the paper submitted for the publication in Proc. of the 2021 CIE International Conference on Radar, Haikou Hainan, China, 2021

spsymbo
XY-Sensing na konferencji Signal Processing Symposium 2021 (SPSympo 2021)

Międzynarodowa konferencja naukowa SPSympo (Signal Processing Symposium) odbyła się w dn. 21 – 23 września w Łodzi. Na konferencji został zaprezentowany artykuł:

K. Abratkiewicz, P. Samczyński, „Multitaper Time-Frequency Reassigned Spectrogram in Micro-Doppler Radar Signal Analysis“ in 2021 Signal Processing Symposium (SPSympo), Łódź, Poland, 2021

K. Abratkiewicz, J. Gambrych, K. Stasiak, P. Samczynski, „Estimation of Rotational Speed of Helicopter Rotor
Through Horizontal Synchrosqueezing“ in 2021 Signal Processing Symposium (SPSympo), Łódź, Poland, 2021

XY-Sensing na International Workshop on Signal and Information Inteligent Learningand Processing (SIILP 2021)

P. Samczyński, „Radar Signal Processing Methods for Target Feature Extractions: from uDoppler through SAR/ISAR imaging“, International Workshop on Signal and Information Inteligent Learning
and Processing,  2021, National Laboratory of Radar Signal Processing, Xidian University, China, July 10-11, 2021 (invited talk).

IRS Logo
XY-Sensing na międzynarowdowej konferencji International Radar Symposium 2021 (IRS 2021)

Międzynarodowa konferencja naukowa IRS (International Radar Symposium) 2021 odbyła się w dn. 21 – 22 czerwca w mieście Berlin w Niemczech. Na konferencji zostały zaprezentowane dwa artykuły:

M. Ciesielski, K. Stasiak, M. Khyzhniak, K. Jędrzejewski, M. Żywek and S. Brawata, „Simultaneous Signal
Processing with Multiple Coherent Processing Intervals in FMCW Radar for Drone Detection,” 2021 21st International Radar Symposium (IRS), Bonn, Germany, 2021, pp. 1-8

M. Wielgo, K. Stasiak, D. Gromek, K. Radecki and P. Samczyński, „XY-DemoRad – a low-cost K-band SAR system for UAV application,” 2021 21st International Radar Symposium (IRS), Bonn, Germany, 2021, pp. 1-10

XY-Sensing na 2021 IEEE Radar Conference (RadarConf`21)

Konferencja naukowa IEEE Radar Conference (RadarConf`21) 2021 odbyła się w dn. 10 – 14 maja w mieście Atlanta, Georgia, USA. Na konferencji został zaprezentowany artykuł:

K. Abratkiewicz, P. Samczyński and K. Kulpa, „Micro-Doppler Signal Decomposition Using Second-Order Vertical Synchrosqueezing,” 2021 IEEE Radar Conference (RadarConf21), 2021

XY-Sensing jest członkiem stowarzyszonym Instytutu Sinano

Od 12.2020 XY-Sensing jest jako spółka spin-off PW członkiem stowarzyszonym Instytutu Sinano mającego siedzibę w Grenoble Cedex, Francja. Instytut SiNANO jest stowarzyszeniem non-profit utworzonym jako trwała sieć naukowców UE w celu utworzenia rozproszonego Centrum Doskonałości w dziedzinie nanoelektroniki. W Instytucie SINANO pracuje razem ponad 1200 pracowników naukowych i technicznych. SiNANO to najważniejsza elastyczna infrastruktura badawcza w Europie dla długoterminowych badań nanoelektronicznych.

Więcej informacji o członkostwie XY-Sensing można znaleźć na stronie internetowej:

XY-Sensing na 13th European Conference on Synthetic Aperture Radar (EUSAR 2020)

Europejska konferencja naukowa odbyła się w dn. 29 marca – 1 kwiecień w mieście Leipzig w Niemczech. Na konferencji został zaprezentowany artykuł:

D. Gromek, K. Stasiak, P. Samczyński, K. Radecki, „Experimental results of a K-band SAR system for automotive applications“, 2021 13th European Conference on Synthetic Aperture Radar (EUSAR), Leipzig, Germany, 2021

IRS Logo
XY-Sensing na międzynarowdowej konferencji International Radar Symposium 2019 (IRS 2019)

Międzynarodowa konferencja naukowa IRS (International Radar Symposium) 2019 odbyła się w dn. 26-28 czerwca w mieście Ulm w Niemczech. Na konferencji zostały zaprezentowane dwa nasze artykuły:

K. Stasiak, M. Ciesielski, P. J. Samczyński, D. Gromek, and K. Kulpa, “Preliminary Results of Drone’s Propellers Detection Using K-band and mm-Wave FMCW Radar,” 2019 20th International Radar Symposium (IRS), Ulm, Germany, 2019, pp. 1–7.

P. Samczynski, K. Stasiak, D. Gromek, K. Kulpa and J. Misiurewicz, „XY-DemoRad – Novel K- and mm-Band Radar Demo Kit for Educational and Commercial Applications,” 2019 20th International Radar Symposium (IRS), Ulm, Germany, 2019, pp. 1-11

spsymbo
XY-Sensing na konferencji Signal Processing Symposium 2019 (SPSympo 2019)

Międzynarodowa konferencja naukowa SPSympo (Signal Processing Symposium) odbyła się w dn. 17-19 września w Krakowie. Na konferencji został zaprezentowany nasz artykuł:

K. Abratkiewicz, D. Gromek, K. Stasiak, and P. J. Samczyński, “Time-Frequency Reassigned Micro-Doppler Signature Analysis Using the XY-DemoRad System,” in 2019 Signal Processing Symposium (SPSympo), Kraków, Poland, 2019, pp. 331–334

XY-Sensing w gronie sponsorów konferencji SPSympo-2019